WoordWaark

Er is veel interesse voor het Gronings. Niet alleen onder de mensen die de taal van huis uit spreken, maar ook bij nieuwe sprekers, bijvoorbeeld bij zangers en liedjesschrijvers. Die hebben er behoefte aan om correct Gronings te spreken en zingen en zoeken naar mogelijkheden om dat te leren. Een andere belangrijke reden om Gronings te leren is voor jongere mensen dat ze er mee kunnen communiceren met hun Groningse opa of oma. Of gewoon omdat ze het leuk vinden.

CGTC werkt de komende jaren aan Woordwaark, een initiatief voor een nieuwe digitale Groningse webomgeving, waar je alles kunt vinden wat je nodig hebt om goed Gronings te leren. En dat doen we samen met de Groningers (en niet-Groningers). We bouwen een digitale webomgeving met gesproken en geschreven taal en met beeld en geluid.

Wij vinden het belangrijk dat alle varianten van het Gronings een plek krijgen in het nieuwe digitale woordenboek, omdat dat volgens ons eigen van het Gronings is: veel diversiteit en veel verschillende woordvormen. We hopen dan ook op veel hulp van Groningers uit alle delen van de provincie.

X