Lezen Henk Bloemhoff – Regionaole Kultuurtael Nedersaksisch: doe, now en verdan

‘Zicht op eerder, een beeld van now en dan naor de toekomst kieken, dat is mien doel in disse lezing. Ik put uut situaosies en plannen van ± 1969 of; ik roepe stokkies verleden op en zal ingaon op tegenslaegen en suksessen. Dan op naor de toekomst; de naodrok zal  liggen op Jaoren negentig: erkenning, De rekte 1996-2013 – Europese erkenning en vervolgplannen, Nationaole Erkenning 2018: kroon op diel II en Veerder mit et Nedersaksisch.’

Henk Bloemhoff wodde op 19-8-1948 geboren in Ni’jberkoop, gem. Oost-Stellingwarf. Hi’j studeerde Nederlaans, mit de bi’jvakken Nedersaksisch en Middelfries. In 1991 promoveerde hi’j op et proefschrift Natuurlijke Generatieve Fonologie en Morfologie van het Stellingwerfs. Hi’j schreef et Stellingwarfs Woordeboek, warkte mit an et Handboek Nedersaksisch en an de studie Language and Space Dutch, d.w.z. angaonde et Nedersaksisch. Mit Nanne Streekstra schreef hi’j et Basisboek Historische taalkunde van et Nederlands, en mit Dennis Worst Veldnaemen van Oosterwoolde. HI’j warkte an et Nedersaksisch Instituut, de Iesselakedemie en de Stellingwarver Schrieversronte en was docent Algemiene en Historische taelkunde van et Nederlaans bi’j de NHL Hogeschoele.