Lezen Martijn Wieling – project Van Old noar Jong

Streektoal is ain van hoofdbestanddailen van de Grunneger identiteit en staait benoam veur de socioale biending van plattelandsbewoners ien pervinzie. Kiender proaten dizze streektoal echter aal minder, wat ien dörpen ervoaren wordt as slim maal veur de biending binnen dörpsgemainschop. Ien hail naauwe soamenwaarken mit dörpsverainens willen biezunder hoogleroar Nedersaksisch/Grunneger toal Martijn Wieling en zien studenten onderzuiken ien houverre zai ien dit proces van toalverlais interveniëren kinnen deur leerlingen enthousiast te moaken veur de streektoal deur middel van n onderwiesgame. t Onderzuik is ien eerste instantie n pilot ien de dörpen Zandeweer, Eppenhoezen en Doodstil (gemainte Hogeland). Ien zien prezentoatsie zel Martijn Wieling de opzet van t project toulichten en zain loaten wat hiervan de veuroetgang is.

Op Toalmaarkt zellen studenten van Martijn Wieling aanwezeg wezen. Mit behulp van de Stemmen van Grunnen app goan zai de oetsproak van verschaaiden woorden ien t Grunnegs opnemen bie aanwezegen.

Lees hier een interview van Louis van Kelckhoven met Martijn Wieling in het Dagblad van het Noorden, 2 maart 2019.