Lezen Wim Bastiaanse – Vaaier Literaire vraauwen

Bie zetten meer as bie tieden wordt ter schreven over man-vraauw verholden bie boasboanen. Eefkes stilstoan bie t begun van t rechtzetten is meschains nait verkeerd. De eerste ‘vrouwelijke volksvertegenwoordiger’ dij kozen wer ien t parlement was Suze Groeneweg. Dat was op 3 juli 1918 bie de eerste verkaizens noadat vraauwen t ‘passief stemrecht’ kregen ien 1917. Dit was hail wat, omreden, der mog nog gain vraauw op heur stemmen. Dat mog pas noa wetswiezeging op 9 maai 1919. Dou kregen vraauwen t ‘actief stemrecht’. De wet ‘Afschaffing handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen’, kwam ien juni 1956. Dou konden ook traauwde vraauwen zunder toustemmen van heur man bie heur sinten kommen.

Dizze lezen van Wim Bastiaanse is n zuiktocht noar weerslag van drij wetswiezegingen op schrieverij van vaaier schriefsters:

Mevr. T. K. E. de Haas-Okken (1823-1928)
Bie t oet tied kommen van heur man, ien 1918, wer zai handelingsbekwoam. Zai mog pas stemmen dou ze 68 was. Zai schreef over t leven van alle dag mit n n bult gevuil. Heur eerste bouk kwam oet ien 1905. Ien t joar dat ze stemmen mog, was ze aan loop mit Spindroaden. Dit verscheen ien 1923.

Mej. A. A. Jensema (1896-1994)
Omreden zai nooit traauwd west het, was zai heur haile wozzen leven handelingsbekwoam. Zunder man kon je wel omgoan mit sintekroam, volgens wetgever. Heur eerste publikoatsies waren gedichten ien t Maandblad Groningen van 1927. Heur lèste bouk is Aalbert (1971).

Mevr. J. H. van Goor-Duut (1906-1979)
Zai was ien 1922 nog gain 25 joar en mog dus nog nait stemmen. Zai was handelingsbekwoam veurdat ze traauwde, was dit nait meer dou ze mit dhr. H. A. van Goor ien boot stapte en wer dit wel weer dou ze ien 1950 òftraauwde. Schrieven was belangriek veur heur. Nog tiedens heur studie Nederlands ien Stad verscheen heur verhoal ‘Roezie en Laifde’ ien 6 òfleverns ien t Nijsblad. In Indië schreef ze heur roman De Klapbrug dij ien 1950 oetkwam.

Mw. G. T. van der Veen-Doddema (geb. 1936)
Veur leste is t passief en actief stemrecht hail gewoon. Ook het zai gain last had van t aal of nait handelingsbekwoam weden, want zai traauwt noa 1956. Ien 1979 kwam heur eerste bundel Krummels is ook brood oet. Heur oeuvre is omvangriek. t Omvat meerdere genres.