Voorwaarts! met Marieke Klooster, Gabriëlle Glasbeek & Robert van der Tol

Foto: Frank Hutchison
Foto: Frank Hutchison

Voorwaarts! is n muzikoal en theatroal project op initiatief van CGTC. Dit ien soamenwaarken mit de Verhalen van Groningen en t Groninger Museum. Centroal ien Voorwaarts stoan bekende en onbekende Grunneger vraauwlu oet t heden en verleden. t Pergram is moakt en oetvoerd deur Gabriëlle Glasbeek en Marieke Klooster (veurmoaleg Vrouw Holland). De laidern binnen componeerd deur Robert van der Tol (theoatergroep Vis-a-Vis / Dogtroep) en Bert Hadders. Tiedens de Dag van de Grunneger toal is de try-out van Voorwaarts. Robert van der Tol dut de muzikoale begelaaiden. Op 9 mei staait Voorwaarts programmeerd ien t Groninger Museum ien t koader van tentoonstellen “Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht.”