Workshop Slim körte verhoaltjes (SKV) – Ingeborg Nienhuis

Haandpalmverhoalen
Ien 99 woorden kin-je n impressie schetsen, n situoatieschets geven of zulfs n verhoaltje deelzetten. De peetvoader van t Slim Kört Verhoal, A.L. Snijders, het t genre populair moakt mit zien bondege teksten ien onder meer VPRO-gids en sinds kört schrieven Paulien Cornelisse en Sanders Donkers òfwisselnd op veurblad van Volkskraant heur ‘150 woorden’-columns. Der is n complete Faceboukpagina mit 2000 leden waaid aan t zogenoamde ‘UltraKorte Verhaal’ en daaroet votkommend verscheen ien november jongstleden de bundel ‘Kort & Prachtig’, vuld mit 157 haandpalmverhoalen van 42 verschillende auteurs.

Alhouwel Grunnegers ien t oetdrukken van heur emoties minimalisten haiten te wezen, liekt t genre van t haandpalmverhoal veurlopeg nait deur heur adopteerd te wezen. Juust veur Grunnegers is t wel n oetdoagen om juust binnen de 99 woorden te blieven woar t gaait om t touwaarken noar n pointe – dij let ien Grunneger verhoaltjes immers nog wel ains op hom wachten.

Slim Körte Verhoaltjes
Op Dag van de Grunneger Toal wordt diskeer n waarkwinkel aanboden ien t schrieven van Slim Körte Verhoaltjes. t Veurnoamste doul doarbie is t plezaier ien de toal en ien t vertellen, om te zetten noar tekst. Ien 60 minuten nemt Ingeborg Nienhuis mit de lu deur wat de kracht is van n haandpalmverhoal en zel der oefend worden mit dit genre. Ingeborg zel daarien hulpen worden deur Annemiek Wassenaar, dij vleden joar de Pervinzioale Schriefwedstried won. Om t initiatief te stimuleren zellen de mainst biezundere Körte Verhoaltjes veurlegd worden aan n externe jury onder veurzitterschap van letterkundege en docent Kor Groenewoud. t Gaait hierbie noadrukkelk nait om n dictee, dus ook as joe onzeker binnen over joen spellingskunsten binnen joe van harten welkom. Organizoatsie van de Dag van de Grunneger Toal looft n pries oet aan de winnoar en t bekroonde SKV zel dij dag op t hoofdpodium veurdroagen worden.

Ter informoatsie
Benijd worden woarom Ingeborg Nienhuis t Slim Körte Verhoal regelmoateg ienzet ien heur lezzen? Vroag din vergees de UltraKorte Syllabus aan woarien zai oetlegt hou t ZKV leerlingen helpt bie t verbetern van heur toalverzörgen en heur schriefveerdeghaid.

Webstee Ingeborg Nienhuis